Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Opieka 75+

 

Program „Opieka 75+”

 

Opieka 75+” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na poprawie dostępności świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji tego zadania w gminach do 60 tys. mieszkańców: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie (tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) lub poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Gmina na realizację działań może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 

Na realizację programu w 2021 r. Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 43400,00 zł. Liczba uczestników objętych programem na terenie naszej gminy wynosi: 7 osób.

 

Program „Opieka 75+” jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1.Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3.Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

4.Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem mogą być objęte osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Imieniny