Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków - inne rodzaje paliwa niż węgiel

Utworzono dnia 21.09.2022


Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza mozliwość ubiegania się m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy - pod warunkiem, że takie źródło zostanie wcześniej zgłoszone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?

W przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na pellet drzewny – 3000 zł

 • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego - 3000 zł

 • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1000 zł,

 • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,

 • olej opałowy - 2 tys. zł.

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wnioski o dodatek należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej do pokoju 4 oraz za pośrednictwen platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku elektornicznego nalezy pamiętać o podpisaniu porfilem zaufanym  pisma przewodniego oraz załacznika (wniosku). W przypadku braku podpisu zaufanego wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

 

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - jak wypełnić !

Poza danymi wnioskodawcy i wskazaniem numeru konta, koniecznym jest podanie informacji na temat wielkości gospodarstwa domowego, czyli ilości i danych domowników.

Należy podać również źródeła ciepła (typu pieca) oraz rodzj paliwa oraz złożyć oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Adresem miejsca zamieszkania który jest wymagany we wniosku jest adresem gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

We wniosku należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z wskazaną liczbą.

Ważne. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek jednej z wymienionych we wniosku osób.

W części dotyczącej głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy należy zaznaczyć źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków:

 • kocioł na paliwo stałe;

 • kominek;

 • koza;

 • ogrzewacz powietrza;

 • trzon kuchenny;

 • piecokuchnia;

 • piec kaflowy na paliwo stałe.

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

 • kocioł olejowy.

W przypadku rodzaju wykorzystywanego paliwa do wyboru jest:

 • pelet drzewny;

 • drewno kawałkowe;

 • inny rodzaj biomasy (podać jaki);

 • gaz skroplony LPG

 • olej opałowy.

 

 

Wzór wniosku do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dziennikustaw.gov.pl)

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 48

W poprzednim tygodniu: 389

W tym miesiącu: 73

W poprzednim miesiącu: 1404

Wszystkich: 15579

Imieniny