Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach projektu pn. „ Srebrna Sieć II” w ramach działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych RPOWP.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,

 • umiejętność pracy z klientem,

 • wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

 • kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 13 lutego 2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – Projekt Srebrna Sieć II ” w Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26.


 

INFORMACJE DODATKOWE:

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -13:00.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

Imieniny