Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny w myśl przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Dębnica Kaszubska działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany w dniu 11 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) Policji,

4) oświaty,

5) ochrony zdrowia,

6) organizacji pozarządowych,

 7) przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.


 

INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z ZESPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM SĄ:

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,
 • Komenda Powiatowa Policji w Słupsku,
 • Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej,
 • Gminne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja działające w Gminie Dębnica Kaszubska,
 • Powiatowe placówki oświatowe: szkoły ponadpodstawowe,
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej,
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupsku,
 • Ochrona zdrowia - lekarz rodzinny, pielęgniarki środowiskowe,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy domowej w Dębnicy Kaszubskiej,
 • Żandarmeria Wojskowa.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY JEŚLI DOZNAJESZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM:

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 26, tel. 59 8131 564,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Słupsk aleja Henryka Sienkiewicza 20, tel. 59 841 43 11,
 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Słupsk ul. Sienkiewicza 20, tel. 59 841 43 11,
 • Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 28, tel. 47 7420416,
 • Komenda Powiatowa Policji, Słupsk ul. 3 Maja 1, tel. 59 848 01 00,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 16 a, tel. 59 8131 305,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002,
 • Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226,

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

 

 

 

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Imieniny